Razgovor

Moderno vreme

Živimo u jednom modernom vremenu – Romi su nas gađali paradajzom a mi smo se branili – da li će izložba biti finansirana – da li će kustosi prihvatiti – šta kažu profesori – uzori u istoriji umetnosti – arogancija – aktivistička umetnost – nerazumljiva retorika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *