Aktuelni projekat: Vikend umetnost
 
Drugi plan je neformalno udruženje umetnika. Sarađujemo ko sa kom hoće, ko kad može, u skladu sa željama i idejama. Niko nije učlanjen, nemamo predsednika. Sarađujujemo od projekta do projekta. Ispomažemo se, konsultujemo, razmenjujemo ideje i korisne informacije. Zalažemo se da razbijemo predrasudu da umetnik sve može sam.